Rozwód

Rozwód niesie z sobą daleko idące skutki prawne zarówno w sferze małżonków, wspólnych małoletnich dzieci, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów oraz podziału majątku wspólnego małżonków.

W ramach prowadzonych spraw o rozwód:

  • pomagamy uzyskać niezbędne dokumenty do założenia sprawy o rozwód; sporządzamy i wnosimy pozwy o rozwód (z wyłącznej winy jednej ze stron lub bez orzekania o winie); reprezentujemy w Sądzie;
  • pomagamy uzyskać alimenty od współmałżonka jeszcze w trakcie toczącego się postępowania rozwodowego;
  • przeprowadzamy rozwód, gdy jeden z małżonków jest obcokrajowcem;
  • wstępujemy do już toczącego się postępowania sądowego; prowadzimy negocjacje przedsądowe między małżonkami w zakresie wszelkich konsekwencji prawnych rozwodu;
  • odpowiadamy na wszelkie pytania i wątpliwości;

Sprawy rozwodowe prowadzimy nie tylko na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie lecz także na terenie pozostałej części województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.