Władza rodzicielska - kontakty
z dziećmi

Obligatoryjnym elementem wyroku orzekającego rozwód jest rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi obojga małżonków.

Wyrok rozwodowy może także zawierać orzeczenie o kontaktach rodziców z dziećmi. Podczas prowadzenia spraw rozwodowych pomagamy naszym Klientom stworzyć porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie aby było ono zgodne z dobrem dziecka.

Uwzględniając przede wszystkim dobro małoletnich dzieci w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi podpowiadamy naszym Klientom inne rozwiązania, które pomogą dzieciom łagodzić stres związany z rozwodem.

Ponadto:

  • wnosimy sprawy o uregulowanie kontaktów;
  • reprezentujemy w sprawach o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej;
  • pomagamy egzekwować kontakty z dziećmi już uregulowane.