Alimenty

Jednym z elementów wyroku rozwodowego jest orzeczenie o wysokości kosztów utrzymania i wychowania dzieci.

Alimentów może także dochodzić jeden z eksmałżonków, który nie został uznany wyłącznie winnego rozkładu pożycia.

W imieniu naszych Klientów:

  • wnosimy pozwy o alimenty;
  • o podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów;
  • pomagamy w egzekucji sądowej alimentów już zasądzonych;
  • za pomocą wniosków o zabezpieczenie, pomagamy uzyskać środki utrzymania jeszcze w trakcie postępowania sądowego i przed wydaniem wyroku.