Podział majątku

Na skutek rozwodu pomiędzy małżonkami ustaje małżeńska wspólność majątkowa.

W związku z powyższym wybierając najkorzystniejsze dla naszych Klientów rozwiązania pomagamy w:

  • podziale majątku wspólnego;
  • ustaleniu nierównych udziałów w majątku wspólnym;
  • uzyskaniu przez naszych Klientów zwrotu nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty współmałżonka;
  • uzyskaniu przez naszych Klientów zwrotu nakładów jakie poczynili z majątku osobistego na majątek wspólny;